Koulupsykologipalvelut

Koulupsykologipalveluiden saatavuus vaihtelee eri puolilla Suomea ja joissakin kunnissa sitä ei ole tarjolla lainkaan. Koulupsykologit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöinä kirjattu Oppilashuoltolakiin. Lain voimaantulon jälkeen koulupsykologien saatavuuteen vaikuttavat mm. rekrytoinnin pullonkaulat, psykologien ammatillisen suuntautumisen muuttuminen uran aikana ja perhevapaat tms syyt.

Tilapäiseen rekrytointitarpeeseen kunta ja kaupungit voivat palkata ostopalvelukoulupsykologin esimerkiksi vakituisen psykologin erikoistumiskoulutuksen tai perhevapaan ajaksi.

Suomen psykologiliitto suosittelee koulupsykologi/oppilassuhteeksi 1/500. Suomen hallitus on uusimmassa sote-mallissaan sitoutunut koulupsykologien mitoitukseen, mutta asia on vielä eduskuntakäsittelyssä. Kuntia ja kaupunkeja sitovat asetukset odottavat siis eduskunnan sote-lakien käsittelyä joulukuussa 2020.

Vastaan koulupsykologitarpeeseen tarjoamalla koulupsykologipalvelua tilaajan tiloissa ja välinein. Kertynyt aineisto tallennetaan tilaajan potilastietokantaan.

Oppilashuollon kolmiportaisen tuen eri vaiheissa on mahdollista hyödyntää myös etäteknologiaa esim. opettajien konsultoimiseksi, oppilaiden tukikeskusteluissa ja yksilöllisissä moniammatillisissa oppilaspalavereissa.

Sivistys- tai terveyshallinnon päättäjä:
Otappa yhteyttä, niin katsotaan miten voin tuottaa koulupsykologipalvelua organisaatiollesi.

esa.alaraudanjoki @ edupsy.fi